Skip to main content
narkozsuz sünnet

Ağrısız Acısız Narkozsuz Sünnet

Amacımız ağrısız, acısız, çocuğu ağlatmadan  narkozsuz sünnet yaparak sünnetin hoş bir anı olarak hatırlanmasını sağlamaktır.

Kliniğimizde lokal anestezi altında sünnet yapılır. Sadece pipi bölgesi uyuşturulur. Narkoz verilmez.

Amacımız ağrısız, acısız, çocuğu ağlatmadan narkozsuz sünnet yaparak sünnetin hoş bir anı olarak hatırlanmasını sağlamaktır.

Ağrısız Acısız Narkozsuz Sünnet için

1.Lokal anestezi için iğne yapılırken acı hissedilmemesi için öncelikle pipide iğne yapılacak bölgeye uyuşturucu lokal anestezi kremi sürülür. Kremin üstüne, krem külot yada bez tarafından emilmesin diye jelatin bir bant konur ve yaklaşık olarak 1 saat beklenir. Böylece uyuşturucu kremden dolayı iğne ya hissedilmez ya da çok az hissedilir. Sünnet videolarımızda görüldüğü gibi.

2.İğne ile pipi uyuşturulduktan sonra sünnet esnasında hiçbir ağrı hissedilmez. Anne iğneden sonra çocuğu 10 dakika uyutabilirse hiçbir şey hissetmeyen çocuğun sünneti doğal uykusunda iken yapılmış olur. Bu yüzden sünneti bebeğin uyku dönemine denk getirip doğal uyku esnasında sünnet yapmaktayız. Videolarda görüldüğü gibi.

 

Sünnet ağrısız bir işlemdir

 

3.Kliniğimizde estetik cerrahi sünnet yapılmaktadır. Sünnet derisi usulüne uygun şekilde kesildikten sonra kanama kontrolü yapılır. Kesi kenarlarının uç uca gelmesi sağlanır. Pansumanla kapatılarak sünnet sonlandırılır. Bu esnada sünnet çocuğu hiçbir ağrı hissetmez. Videolarda görüldüğü gibi.

4.Sünnet den sonra 12-24 saatte kesi yerleri kaynar. Bu yüzden çocuk istediği kadar hareket edebilir, banyo yapabilir, denize gidebilir yüz üstü yatırılabilir, ana kucağına oturtulabilir, banyo yaptırılabilir. Sünnetten önce bebeğe nasıl davranılmışsa aynı şekilde davranılır. Günlük aktivitelerde hiçbir kısıtlama yapılmaz.

SÜNNETLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

1.SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR:

Sünnet eğer tıbbi olarak gerekiyorsa her yaşta yapılabilir. Tıbbi bir zorluluk yoksa 0-2 yaş veya 5-6 yaşından sonra yapılması önerilir.2-5 yaş arası erkek benliği geliştiği için (fallik dönem) sünnet mecbur kalınmadıkça önerilmemektedir.

Avrupa Topluluğu’ 2014 yılında sünnet derisi bir organdır. Bu deriyi anne babanın aldırma hakkı yoktur. Eğer çocuk isterse 19 yaşından sonra kendi yaptırsın’ diye bir karar aldı.

Yahudilerde sünnet bebek 7 günlük iken yapılır. Binlerce yıldır milyonlarca yahudi 7 günlük iken sünnet yapılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde doğar doğmaz sünnet önerilir anne isterse hemen o anda yaparlar. ABD’de sünnet yapılma oranı %74 dür.

Görüldüğü gibi Dünya’da farklı topluluklarda çok farklı uygulamalar vardır.

Bu uygulamalar arasında da sünnet komplikasyonları yönünden bir fark görülmemiştir. Usulüne uygun yapıldıktan sonra hangi yaşta yapılırsa yapılsın komplikasyonlar açısından bir fark yoktur.

Sünnet ne kadar küçük yapılırsa o kadar iyidir. Küçük çocukların metabolizmaları daha hızlı olduğundan sünnet sonrası iyileşme de o kadar hızlı olur ve psikolojik etkilenme de o kadar az olmaktadır.

2. LOKAL ANESTEZİ Mİ GENEL ANESTEZİ Mİ?

Genel anestezi cerrah için büyük kolaylıktır. Herşey hazırlanmıştır sadece sünnetini yapar çıkar. Fakat hasta için bazı olumsuzluklar olabilir.

Olumsuzlukları şunlardır:

a. Sünnet olacak çocuk 6 saat kadar aç kalmalıdır.
b. Anestezi yönünden tahlil için kan alınmalıdır. Bu da küçük çocuklarda bazen oldukça zordur ve ağrılı bir işlemdir.
c. Çoğunlukla sünnet çocuğu ameliyathaneye getirilmek üzere anneden alınınca aşırı ağlamaktadır. Hiç tanımadığı bir ortama, tanımadığı kişiler arasına ,genellikle de soğuk bir ortama getirilince psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir.
d. Anestezi ilaçları verilmek için ya serum takılmak üzere iğne yapılır veya daha iyi bir ihtimalle serum takılmadan önce ağzına bir maske konur. Buradan uyutucu gaz verilir ki bu da çocukta bilinci gidinceye kadar boğulma hissi yaratır.
e. Genel anestezinin çok düşük oranda olsa da ölüme kadar giden komplikasyonları da görülebilir.

 

Narkozsuz Sünnette Kullanılan İlaçlar

 

Bizim kliniğimizde çocuk anneden hiç ayrılmadan (anne emzirebilir, bacakları üzerinde sallayabilir vs) annenin uyutabileceği herhangi bir zamanda narkozsuz sünnet yapılmaktadır. Bebek hiçbir şekilde annesi tarafından uyutulamazsa veya uyutulduktan sonra en hafif bir dokunmayla uyanıyorsa ve 10 dakika bile durdurulamayacak kadar huzursuz bir çocuk ise sakinleştirici bir ilaç ağızdan verilerek sünnet rahatlıkla yapılabilir. Bu şekilde çocukların %95-98 i rahatlıkla genel anestezi verilmeden lokal anestezi (Sadece pipi bölgesi uyuşturulur) altında sünnet yaptırılabilir. Videolarımızda görüldüğü gibi.

3.SÜNNET KESİSİ NASIL YAPILMALIDIR

Klasik olarak eski çağlardan beri sünnet bıçakla ,usturayla, neşterle(bistüri) veya makasla yapılagelmekteydi. Artık günümüzde Laparoskopik cerrahiler, robotik cerrahiler yapılmaktadır. Çağdaş ve uygun enstrümanlarla 0,5 cm lik bir delikten girilerek beyin, kalp, büyük damarlar gibi hayati önemi olan organlar kesilmekte, kanamaları durdurulmakta ve dikiş atılmaktadır. Beyini, kalbi, damarı kesen ve kanamalarını durduran bu aletler Dünya’da sünnette de yaygın olarak güvenli bir şekilde kullanılmaktadır.

Aşağıda bununla ilgili orjinal makaleleri bulacaksınız.

İngiltere’de Warwick Hastane’sinde Bipolar Diatermi Scissors (İki kutuplu ısı makası) ile sünnetin daha kolay daha emniyetli yapıldığını bildirmişlerdir( Circumcision using bipolar diatermy scissors:a simple,safe and acceptable new technique.2000 May Ann R Coll Surg Engl)

Amerika Birleşik Devletleri Boston Çocuk Hastanesinde 2005 ve2010 yılları arasında ortalama yaşları 1,5 olan 1810 çocukta monopolar ve bipolar elektrokoter ile yaptıkları sünnetleri karşılaştırmışlar. Bir fark olmadığını ve elektrokoter ile sünnetin etkili bir yötem olduğunu bildirmişlerdir.(Journal of Pediatric Uroloji October 2013 The impact of electrocautery methot…)

Kanada’dan ‘Elektrokoter kullanılarak sünnet metodu’ adlı bir makale yayınlanmıştır.(Can Med Assoc j.1941 Feb A Method of Circumcission;using the Electro-Cautery)

Yurdumuzda da birçok Üniversite’de, Araştırma Hastane’lerinde termokoter, elektrokoter ve bipolar makasla sünnet yapılmakta, bildiriler yayınlanmıştır .

Bu teknikler sünnette kolaylık sağlar, süreyi kısaltır ve komplikasyon oranını çok düşürür.

Sonuç olarak vücudumuzun herhangi bir yerinde olduğu gibi sünnette de uygun enstrümanlar olmak şartıyla elektrikli aletlerle ve lokal ısı veren aletlerle kesiler yapılabilir, kanamalar durdurulabilir ve dikiş atılabilir. Bu aletler ve bu teknikler Dünya’nın her tarafında uzun yıllardan beri milyonlarca kere güvenle kullanmışlardır. Halen de kullanılmaktadırlar.

Biz sünneti çocuğun pipisinin durumuna göre anne babanın yanında ,onlarla konuşarak ve onaylarını alarak yapmaktayız.

Gömülü penis var mı, peniste eğrilik dönüklük var mı, İdrar deliği normal yerinde mi,fıtık inmemiş testis gibi hastalıkları varmı, çocuğun uykusu derin midir gibi birçok faktöre bağlı olarak nasıl bir sünnet yapacağımıza hangi tekniği kullanacağımıza karar vermekteyiz.

Yapılacak cerrahi müdahale şekli önceden anne babaya anlatılır. Onların bilgisi ve onayı alındıktan sonra cerrahi müdahale yapılır.

4.SÜNNETTEN SONRA PANSUMAN

Sünnetten sonra pansuman gerekmez. Sadece sünnet derisinin alttaki dokuya yapışık(Bitik) olduğu hastalarda sünnetten sonra penisin ucunda sümüksü beyaz bir tabaka meydana gelir. Bu sümüksü tabaka koruyucu bir tabakadır. Alttaki doku iyileşince kendiliğinden yerinden ayrılır. Bu tabaka tam iyileşme olmadan beze yapışırsa erken yerinden ayrılmaya bağlı acı ve kanamaya sebep olabilir .Bu yüzden antibiyotikli bir krem bezin bu sümüksü dokuya yapışmasını engellemek için pansuman olarak kullanılabilir.

5.SÜNNETTEN SONRA BANYO NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Sünnetten sonra banyo aynı gün dahil herzaman yapılabilir. Denize girebilir.

6.SÜNNETTEN SONRA HAREKET KISITLILIĞI GEREKLİ MİDİR?

Sünnetten sonra hiçbir hareket kısıtlılığı gerekmez. Çocuk istediği şekilde yatabilir, hareket edebilir. Bebek önceden nasıl tutuluyorsa, yatırılıyorsa aynı şekilde tutulup yatırılır.

7-SÜNNETE GELİRKEN YAPILMASI GEREKENLER

A-Yaşı 0-2 arasındaki çocuklar için

a-Eğer anne çocuğu sünnet esnasında uyutabilirse hiçbir ağrı acı hissetmeyecek olan çocuk doğal uykusunda narkozsuz sünnet yapılabilir.Bu yüzden sünnet randevusu çocuğun doğal uyku saatinden 1 saat önce alınmalıdır.Bu 1 saatte uyuşturma iğnesini hissetmemek için lokal anestezik krem sürülüp beklenir.Daha sonra uyuşturma iğnesi yapılır.Artık hiçbirşey hissetmeyecek olan çocuğu annesi uyutabilirse çocuk kendi uykusunda narkozsuz sünnet olur.
b-Paranoks supp 120 mg (Sünnetten önce ve sonra kullanılacak)
c-İbufen susp (Sünnetten sonra kullanılacak)
d-Battigon solüsyon (Sünnetten sonra kullanılacak)
e-Fucidin krem (Sünnetten sonra kullanılacak)
f-Steril spanç(gazlı bez) (Sünnetten sonra kullanılacak)

B-Yaşı 2 yaşından büyük olanlar

a-Calpol 6 plus susp (Sünnetten önce ve sonra kullanılacak)
b-İbufen susp (Sünnetten sonra kullanılacak)
c-Battigon solüsyon (Sünnetten sonra kullanılacak)
d-Fucidin krem (Sünnetten sonra kullanılacak)
e-Steril spanç(gazlı bez) (Sünnetten sonra kullanılacak)
f-Dar kilot (İç çamaşırı),slip tarzında,elastık,esneyebilen kilotlar daha uygundur.

En iyi sünnet nasıl olmalı?

En iyi sünnet, sünnet olacak çocuğun:

Hiçbir ağrı hissetmemesi,
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesinin sağlanması,
Sünnetten sonra yara iyileşmesinin hızlı olması ile olur.

En iyi sünnet doktoru

Çocuğu ve aileyi önceden psikolojik olarak hazırlar.
Sünnetten önce ve sonra, sünnet esnasında ağrı hissedilmemesi için gerekli önlemleri alır.
Yara iyileşmesinin hızlı olabilmesi için sünnet dokusuna saygılı olur.

Antalya’da Op. Dr. Muzaffer Zorlu en iyi sünneti uygulamaktadır.

Estetik sünnet nasıl olur?

Dokuya en az müdahale ile,
Dokuyu zedelemeden,
Minimal invaziv cerrahi ile (sünnet dokusuna en az cerrahi müdahale yaparak),
Atravmatik dikişlerle,
Atravmatik kesme ile oluşur
Estetik doktorları, atravmatik materyal kullanır.

Estetik doktor sünnet kesisini, kanama durdurmayı, sünnet dikişini estetik cerrahi usullerine göre yapar. Böylece yara iyileşmesi daha hızlı olur ve estetik olarak daha güzel görünür.

Antalya’da Op. Dr. Muzaffer Zorlu estetik cerrahi teknikleri kullanarak sünnet yapmaktadır.

[ratings]

narkozsuz sünnet

 

 

anasayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir