Yazar: Op.Dr. Muzaffer Zorlu

Hasta Hakları Günü

26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlu olsun.

Op. Dr. Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı

Hasta Hakları insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine bir yansımasıdır.
Tıptaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında, insanların sağlık hizmetlerinden beklentilerinin de farklılaşmasıyla günümüzde hasta hakları ayrıca bir önem kazanmıştır.
Hasta hakları;
-Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü,
-Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi,
-Daha iyi sağlık ortamı için

Hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

HASTA HAKLARI

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA HAKKI:
-Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden Adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkına sahiptir.
-Sağlık hizmetleri herkese eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zamanı, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmamalıdır.

KORUYUCU TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKI

-Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir.
-Bu amaca ulaşmak için sağlık hizmetlerinin görevi, sağlık hizmetlerinden ve bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik yeniliklerden herkesin yararlanmasını sağlamaktır.

BİLGİ HAKKI

-Her bireyin kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.
-Sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti verenler, hastanın kolay ulaşabileceği ve anlayacağı dilde bilgi vermek zorundadır.
-Hastaların kendi dosyalarında ve kayıtlarında kendileri ve hastalıkları ile ilgili bulunan bilgileri alma, fotokopi ile çoğaltma, soru sorma ve hata varsa onların düzeltilmesini talep etme hakkı vardır.

RIZA (ONAY) HAKKI

-Kendi sağlığı ile ilgili kararlara iştirak edebilmesi için her birey ilgili bilgileri alma hakkına sahiptir.
-Bu bilgiler bilimsel araştırmalar katılım dahil olmak üzere herhangi bir işlem ve tedavi için şarttır.
-Sağlık hizmeti verenler gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri – riskleri, sıkıntıları, yan-etkileri ve alternatif durumları ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere – hastalara vermek zorundadır.
-Hastanın tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır.
-Hasta sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme konusuna itiraz hakkına sahiptir.

ÖZGÜR SEÇİM HAKKI

-Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi yöntemleri ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir.
-Hasta, hangi teşhis ve tedavi yöntemin kullanılacağı ve doktor, uzman veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir.
-Sağlık hizmetleri, bu tedaviyi uygulayacak çeşitli sağlık kurumları ve doktorlar ile alınan sonuçlar hakkında bilgi vererek bu hakkın kullanılabileceğini temin etmelidirler.
-Bu hakkın kullanımını kısıtlayan tüm engeller kaldırılmalıdır.

ÖZEL YAŞAMA SAYGI VE GİZLİLİK HAKKI

-Her birey kişisel bilgilerinin; sağlık durumu, yapılan teşhis ve tedavi konularında bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazası hususunda, gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.
-Bir bireyin sağlık durumuna veya ona uygulanan tedaviye ilişkin bilgi ve veriler gizli olmalı ve muhafaza edilmelidir.
-Tıbbi müdahale sırasında bile kişisel gizliliğe saygı gösterilmeli, yani uygun ortamda yapılmalı ve gerçekten orada bulunması gerekli olan kişiler nezdinde yapılmalıdır.

HASTALARIN VAKTİNE SAYGI HAKKI

-Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin her aşaması için geçerlidir. Belli bir süre içinde verilmesi gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin belirlenmesi sağlık hizmetlerinin görevidir. Önceden belirlenen süre içerisinde sağlık hizmeti verilemezse aynı kalitede alternatif hizmetler kullanım ihtimali garanti edilmeli ve bundan kaynaklanan harcamalar makul bir süre içerisinde hastalara geri ödenmelidir.
-Doktorlar hastalarına bilgi verme süresi dahil olmak üzere yeterli zaman ayırmalıdır.

SAYGINLIK GÖRME HAKKI

-Her bireyin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME

-Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

ZİYARET VE REFAKATÇİ HAKKI

-Her bireyin, kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme, mevzuat ve imkânlar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

KALİTE STANDARTLARI HAKKI

-Her birey yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.
-Kaliteli sağlık hizmeti hakkı, sağlık kurumları ve sağlık personelinin teknik performans, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyelerde sunum yapmasını gerektirir.

GÜVENLİK HAKKI

-Kötü işleyen sağlık hizmetlerinden, tıbbi yanlışlık ve hatalardan meydana gelen zararlardan her bir bireyin korunma hakkı vardır ve yüksek güvenlik standartlarını karşılayan sağlık hizmetleri ve tedavilerinden de yararlanma hakkı vardır.

YENİLİK HAKKI

-Her birey uluslararası standartlara göre, yeniliklerden teşhis prosedürleri dahil olmak üzere- yararlanma hakkına sahiptir.
-Sağlık Hizmetlerinin görevi, özellikle az rastlanan hastalıkları dikkate alarak araştırmalar yapmak ve onları desteklemektir.

GEREKSİZ AĞRI/ACI VE SIKINTIDAN SAKINMA HAKKI

-Her birey hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir.
-Sağlık Hizmetleri, bu amaçla hastanın tedavisinin kolay ve rahat geçmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

KİŞİSEL TEDAVİ HAKKI

-Her birey kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarını yönlendirme hakkına sahiptir.
-Sağlık Hizmetleri, bu amaçla tedavi hakkını her zaman ilk sırada tutan esnek programlar temin etmelidir.

ŞİKÂYET HAKKI

-Her bireyin bir zarar gördüğünde şikâyette bulunma hakkı vardır.
-Sağlık Hizmetleri, hastalara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermelidir.
-Şikâyet, belli bir süre içerisinde sağlık hizmetleri yetkilileri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmalıdır.

TAZMİNAT HAKKI

-Sağlık tedavisi sırasında fiziksel veya manevi ve psikolojik zarar gören bireyin kısa bir sürede tazminat alma hakkı vardır.
-Sağlık Hizmetleri, sorumluluğun gerçekte kimde olduğu tespit edilemese bile, zararın nedeni ve önemi ne olursa olsun tazminat hakkının her zaman var olduğunu temin etmelidir.

Dünya Kız Çocuklar Günü – Ayrımcılık Önlenmeli

1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir açıklama yapan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Muzaffer Zorlu, 10 Aralık 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, 66/70 sayılı önergesiyle 11 Ekim’i dünya genelinde kız çocuklarına yönelik süregelen ayrımcılığı önlemek amacıyla Dünya Kız Çocuklar Günü olarak benimsediğini söyleyerek “Kız çocuklarına karşı ayrımcılık bir an önce önlenmeli ve insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır. “ dedi.

Kız çocuklara yönelik ayrımcılığın belirgin biçimde görüldüğü eğitim, beslenme, yasal haklar, sağlık, şiddet gibi alanlarda ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin bu güne özel kampanyalar yürütmesi ve kız çocuklara dair farkındalık yaratılması da BM tarafından teşvik ediliyor.

Çocuk Evlilikleri

2012 yılında başlatılan Dünya Kız Çocuklar Günü’nün ilk teması ‘çocuk evlilikleri’ydi.

Kız çocuklarına karşı cinsiyetçilik ve eşit olmayan görev dağılımının, hemen tüm dünyada küçük yaşlarda başladığına dikkat çeken Op.Dr.Zorlu, “Bir yardım kuruluşuna göre dünya genelinde her yedi saniyede bir kız çocuğu evlendiriliyor…

Türkiye’de ise nüfusun yüzde 29’u kız çocuklar. Son 6 yılda evlenmek zorunda bırakılan kız çocuğu sayısı ‘tespit edilebilen resmi’ rakamlara göre 232 bin. Son 6 yılda 142 bin çocuk anne oldu. Ayrıca ilköğretim çağında olup okuma gitmeyen kız çocuklarının sayısı, aynı durumdaki erkek çocukları sayısından 600 bin fazla.” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’e göre 5 ve 14 yaş aralığındaki kız çocukları aynı yaştaki erkek çocuklarına oranla dünya genelinde günde toplam 160 milyon saat daha fazla ev işi yapıyor. .

Kız çocuklarının ev işlerine harcadıkları bu uzun saatler oyun oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kısaca çocukluklarını yaşayabilecekleri zamandan çalmış oluyor.

Aykan Ceyhun’un Sünneti

Aykan Ceyhun’un Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Zorlu tarafından gerçekleştirilen sünneti sırasında anne ve babası Aynur-Okan Calın’da bulundu.

Sünnet Sonrası Facebook Paylaşımı

Doğumundan sonra en heyecanlı günümüzdü. Böyle bir günde yanımızda olan ve başarılı bir operasyonla biricik evladımız Aykan Ceyhun’un erkekliğe ilk adımını atmasını sağlayan Op.Dr. Sayın Muzaffer Zorlu ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.İyi ki sizleri tanıdık…………. Aynur-Okan CALIN

Op.Dr. Muzaffer Zorlu | Antalya Sünnet ve Çocuk Cerrahisi Fener mahallesi Tekelioğlu Caddesi Filo apartmanı No:51 Daire:9 Muratpaşa, ANTALYA 0530 245 41 06 | 0 242 242 41 06 Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut

DMCA.com Protection Status