Skip to main content
makatta çatlak

Bebeklerde ve Çocuklarda Anal Fissür (Makatta Çatlak)

Anal fissür  (makatta çatlak) makat mukozasının uzunlamasına yırtılması ile oluşur.

Anal fissür çocukluk çağında ki kanlı ve ağrılı kakanın en sık nedenidir. Anal fissürler çocukluk çağında sık görülürler. Çatlakların çoğu birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşirler. Bunlara akut fissür denir. Üç haftaya kadar iyileşmeyen fissürlere de kronik fissür denir.

Anal fissürün nedenleri nelerdir?

Anal fissürlerin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Genellikle kabızlık ve sert kakadan sonra ortaya çıkarlar. İshalden sonra da görülürler. Sert kaka mekanik etkiyle mukozanın yırtılmasına ve fissür oluşmasına sebep olur. Ayrıca internal sfinkter spazmı ve adele spazmı da doku kanlanmasında bozarak mukozada ülsere ve fissüre sebep olur. Anal fissür sıklıkla anüsün arka orta tarafında bulunur. Bu bölgede ki kanlanma daha az olduğu için anal fissür anüsün arka orta kısmında daha kolay gelişir. Crohn hastalığından sonra da kronik anal fissür gelişebilir.

Anal fissürde tanı nasıl konur?

Anal fissür (makatta çatlak) herhangi bir yaşta oluşabilir. Fakat iki yaş civarında daha sık görülür. Ağrılı ve sert kakadan sonra taze parlak kanama ile kendini gösterir. Anal fissür çoğunlukla kabızlıkla beraber görülür. Genellikle anüsün arka tarafında görülmekle beraber bebeklerde herhangi bir yerde de görülebilirler. Kız bebeklerde yaygınlıkla ön orta kısmında bulunurlar.

Tedavi

Anal fissürlerin çoğu herhangi bir tedavi yapılmadan kendiliğinden iyileşirler. Eğer fissürle beraber kabızlık ve ağrılı kaka yapma varsa kaka yumuşatıcı verilir ve diyet tedavisi uygulanır. Glyceryl trinitrate krem uygulanması ile internal anal sfinkter spazmı çözülerek anal fissürün iyileştiği görülmüştür. Günlük uygulama 6-8 hafta devam etmelidir.

Tıbbi tedaviyle iyileşmeyen vakalarda cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedaviler fissürektomi,anal dilatasyon ve lateral internal sfinkterotomi şeklinde yapılır. Tıbbi tedavi ile düzelmeyen vakalarda fissürektomi ve kabızlık tedavisi birlikte iyileşme %80 görülür.

makatta çatlak

 makatta çatlak

 

Op.Dr.Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı

Yorumlar (35)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir