Skip to main content
utangaç testis

Retraktil (Kaçan, Utangaç) Testis

Retraktil testis; arada torbada olan ve arada yukarı kaçan testislere denir.

Retraktil testisde yukarda bulunan testis elle çekilerek torbaya indirilir ve orada bir süre kalır. Gerçek inmemiş testiste ise testis hiç torbaya inmez. Testis yukarda elle tespit edince de torbaya indirilemez. Eğer çekiştirilerek indirilirse de bırakınca hemen yukarı kaçar. Retraktil testis, testisi yukarı çeken kremaster adelenin fazla çalışmasına bağlıdır. Kremaster adele 3-7 yaşlarında daha fazla kasılma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden retraktil testis bu dönemde daha sık görülür. Çoğunlukla kremaster refleks puberte döneminde azalır ve retraktil testis kendiliğinden düzelir. Retraktil testislerde kritik nokta testisin daha çok kasıkta mı yoksa normal yerinde mi kaldığıdır. Retraktil testisin çoğunlukla nerde durduğunu anlamak için testisin nasıl aranacağı anne ve baba ya öğretilir. Anne ve baba değişik zamanlarda elle testisin nerde olduğuna bakarlar. Bu araştırma sonucu testis çoğunlukla torbada ise tedaviye gerek yoktur. Hasta 6 ayda bir kontrole çağrılır. Eğer testis çoğunlukla torbada değil ise tedavi planlanmalıdır. Retraktil testis uzun süre kasıkta kalıyorsa inmemiş testis gibi zarar görebilir. Uzun süre kasıkta kaldığı tesbit edilen ler tedavi edilmelidir.

Testis muayenesi ihmal edilmemelidir

Tedavi:

Hormon tedavisi:

Retraktil testisler inmemiş testislere göre hormon tedavisinden daha fazla fayda görürler. HCG, LHRH veya BUSERALİN hormonları tedavide kullanılır. Hormon tedavisin ile % 60-70 retraktil testis torbaya iner. Fakat torbaya inen testislerin bir süre sonra % 20 si tekrar yukarı çıkar.

Cerrahi tedavi:

Genel anestezi altında testis cerrahi yolla torbaya indirilir. Cerrahi tedavi % 100 sonuç verir. Günübirlik bir ameliyattır. Ameliyattan sonra pansuman gerekmez.

Çocuklarınız ile sağlıklı mutlu yıllar.

utangaç testis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir