Skip to main content
Tortikollis

Tortikollis (Doğumsal Boyun Eğrilikleri)

Çocukluk çağında boyun eğriliği yapan birçok neden vardır.

Çocukluk çağında boyun eğriliği yapan nedenler

1-Uterusta anormal pozisyon
2-Boyun vertebra anomalileri
3-Sternomastoid adalesinde tümör
4-Boyun apseleri ve lenfadenit
5-Posterior fossa tümörü
6-Sternomastoid adale yokluğu
7-Postural bozukluklar
8-Zor doğum
9-İşitme bozuklukları
10-Görme bozuklukları

Tortikollis tüm doğumlarda %0,4 oranında görülür. En sık nedeni sternokloidomastoid (SKM) adalesinin tek taraflı gerginliği ve kısalığıdır. Sağ taraf SKM adale tutulumu %60 civarındadır. %2-8 iki taraflı tutulum olur. Çoğunlukla 3 haftalık iken fark edilir. Baş tortikollis tarafına doğru eğik ve karşı tarafa dönüktür.

Mac Donald sınıflamasına göre tortikollis 3 guruba ayrılır

1-Fark edilebilir bir kitlenin olduğu fibromatozis kolli diye adlandırılan gurup
En sık görülen guruptur. Doğumda SKM adalesinin üzerinde 1-3 cm büyüklüğünde bir kitle fark edilir. Genellikle kitle sert ve hareketlidir. Palpasyonda hassastır. Kitlenin %50-70  altıncı aya kadar kaybolur. %10 kadarı da 12. ayda kaybolur. Bir yaşına doğru gerileyerek kaybolur.

2-Kitle yoktur. SKM adalesinde gerginlik vardır. Muskuler tortikollis olarak adlandırılır.

3-Postural tortikollis. SKM adalesinde tümör veya kısalık yoktur. Birkaç hafta içerisinde düzelir. İntra uterin pozisyon anomalilerinden kaynaklanır. Boyun eğriliği her zaman görülmez aralıklı olur.

Tortikollis başın yana eğiklik derecesine göre de hafif (1-25 derece), orta(16-30 derece), ağır/30 dereceden fazla) olarak sınıflandırılır.

Kafada ve yüzde düzleşme gibi şekil bozuklukları kaşta ve yüz çıkıntılarında çekilme, çene ve burun ucunda şekil bozuklukları oluşur. Omuz ve göğüs kaslarında da deformite oluşur. Baş omuz ve gövde kaslarındaki deformiteler postür kontrolü, hareket gelişimi ve duyu-motor gelişiminde bozukluklar meydana getirir. bu yüzden erken dönemde tedavi edilmeleri gerekir.

Tedavi

1-Konservatif tedavi

Erken dönemde pasif ve aktif germe egzersizlerine başlamak gerekir.
Bebeği  ışık ve ses etkilenmiş taraftan gelecek şekilde yatırmak gerekir.
Çocuk hasta tarafından emzirilmeli ve beslenmelidir. Baş ve yüz deformitesini engelleyebilmek için sağa ve sola değiştirilerek yan yatırılarak uyutulmalıdır.

2-Cerrahi

1-Fizik tedavi uygulanmasına rağmen 12-15. aylarda tortikollis devam ediyorsa
2-SKM adalesindeki kısalık, gerginlik ve yüzdeki şekil bozukluğu ilerleyici ise
3-Teşhis 1 yaşından sonra yapılmış ise
cerrahi uygulanır.

Cerrahi esnasında

SKM adalesi ile birlikte boyun fasiası da kesilmelidir.

Ameliyattan sonra genellikle fizyoterapi gerekmez.

Tortikollis

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir