Skip to main content

Hasta ve Doktor İlişkisi

Ülkemizde sağlık çalışanlarına saldırıların gittikçe arttığı bir ortamda yapılan araştırmalarda hastaların çoğunun doktorlar ile olan ilişkiden memnun olmadığı bildirilmiştir. Bunun yanında doktor ve hemşirelerin de bu ilişkiden ciddi rahatsızlıkları olduğu bilinmektedir. Şu anda var olan sağlık sistemindeki aksamalar nedeniyle hasta ve doktor karşı karşıya gelmektedir. Doktor ve sağlık çalışanlarının hastaya yeterli zaman ayıramaması, motivasyon eksikliği, stres ve yorgunluk hastayla yeterli iletişim kurulmasını engellemektedir.

Yapılan bir çalışmada doktorların hastaya karşı takındıkları olumsuz tavırları şöyle sıralanmıştır:

Gözgöze gelmekten kaçınmak, sert ses tonu, eleştirmek, hiç bilgi vermemek veya çok az bilgi vermek, asık yüz, sevecen davranmama ve hasta ile olduğunca kısa temasta bulunma .Bu durumda hasta kendisi ile ilgilenilmediği, yeterince bilgi alamadığı ve iyi tedavi edilmediğini düşünerek doktor ve diğer sağlık çalışanlarına karşı saldırganlaşmakta ve dava açma yoluna yönelmektedir.

Bunun yanında doktorların olumlu davranışının ve iyi iletişimin sonuç alınamamış tedaviler de bile saldırganlıkları ve dava açma isteğini önlediğini gösterilmiştir.

hasta doktor ilişkisiYapılan bir çalışmada hasta sağlık çalışanı arasındaki olumlu iletişimin sağlayacağı faydalar şöyle sıralanmıştır:

1-Doktorlar hastadan daha doğru ve detaylı hikaye alarak daha doğru tanı koymaları kolaylaşıyor.

2-Hemşireler hastaların gerçek duygularını öğreniyor.

3-Hastalar kendilerine bakanlara daha çok güveniyor.

4-Hastaların tedaviye direnci azalıyor.

5-Hastaların gerginlik ve korkularını dışa vurmaları kolaylaşıyor.

6-Hasta ve sağlık personeli arasındaki olumsuz sözsüz iletiler azalıyor.

7-Hastaların sorunlarının çözümüne yardım ediliyor.

8-Hastanede yatan hastaların depresyona girme olasılığı azalıyor.

9-Hastalar daha erken iyileşiyor ve taburcu ediliyor.

10-Hastalar doktorlarını değiştirmiyor.

11-Hastaların doktorlara yanlış tedavi nedeniyle dava açma eğilimleri azalıyor.

12-Sağlık personeline saldırganlık azalıyor.

13-Hastaların iyimserlikleri ve yaşama istekleri artıyor.

Hasta doktor arasındaki iyi iletişimin doktorlara, diğer sağlık çalışanlarına ve tüm hastalara çok faydası olacağı aşikardır.

Bu yüzden başta doktorlar ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere hasta ve aileleriyle iyi iletişim kurma becerilerimizi mutlaka artırmalıyız.

 

Op.Dr. Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir