Teleskopik Ameliyat Gözlüğü

Hipospadias Tedavisinde Son Gelişmeler

Hipospadias cerrahisi ile uğraşan cerrahların sürekli kullanabilecekleri bir hipospadias cerrahi

set edinmelerinde yarar görülmüştür.

Hipospadiaslarda ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında yapılacak tüm detaylara dikkat edilerek titiz davranılmalıdır.

Ameliyat esnasında dokulara saygılı, titiz ve rekonstrüksiyon cerrahisi prensiplerine uyulursa başarı oranı daha yüksek olacaktır.

Hipospadias erkek çocuklarda en sık görülen doğumsal anormalliklerden biridir. Her 300 erkek çocuğun birinde görülür. Tedavisinde ilerlemeler olmasına rağmen halen ameliyat sonrası komplikasyonları en yüksek cerrahi hastalıklardan biridir.

Hipospadias cerrahisinde başarılıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Ameliyat yaşı

Küçük çocuklarda ameliyat sonrası iyileşme daha hızlı olmakta ve komplikasyon oranı daha düşük olmaktadır. Amerikan Pediatrik Akademisi tarafından genital bölge cerrahisi için önerilen ideal yaş 6-12 aylık dönemdir. Günümüzde ameliyat yaşını 3 aya kadar indiren cerrahlar da vardır.

Penis boyutları

Penis başı küçük olan (glans penis çapı<15mm) çocuklarda ameliyat komplikasyonları daha yüksektir. Bu yüzden penis boyu yada penis çapı küçük olan çocuklarda testesteron verilerek penis büyütüldükten sonra ameliyat yapılması komplikasyon oranını düşürmektedir. Testesteron yenidoğanlarda 25mg,6 ay Üzerinde 50 mg dozda ayda 1 kez 3 defa intramusküler olarak uygulanmaktadır. Lokal krem uygulanacaksa üç ay uygulanmalıdır. Ameliyat testesteron hormonu kullanıldıktan en az 2 ay sonra yapılmalıdır.

Dikiş materyali
Emilebilir 7/0 poliglaktin (6,5 mm yuvarlak iğne) yada 7/0 polidioksan (9,3 mm yuvarlak iğne) dikiş kullanılması komplikasyon oranını düşürmektedir. Ayrıca polidioksan dikişlerin su geçirmez anastomoz yapmakta daha uygun olduğu bildirilmiştir.

Dikiş yöntemi

Yeni üretra (idrar kanalı) oluşturulurken epitel altından ve epitel kenarını içe döndürecek şekilde su geçirmez yapılan anastomozlarda komplikasyon oranı daha düşüktür.

Optik büyütme

Resimde görüldüğü gibi 4,5 büyütmeli optik loop büyütme kullanılarak yapılan anastomozlarda komplikasyon oranı çok daha düşüktür. Gilbert ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada mikrocerrahi uygulanmayanlarda komplikasyon %24 oranında görülürken mikrocerrahi uygulanan hipospadias cerrahisinde komplikasyon oranı yüzde 6,5 oranında görülmüştür.

Cerrahi aletler

Hipospadias cerrahisi ile uğraşan cerrahların sürekli kullanabilecekleri bir hipospadias cerrahi set edinmelerinde yarar görülmüştür.

Ameliyat esnasında kanamasızlık

Kanamasız bir alanda cerrahi işlem yapılması cerrahi tekniği kolaylaştırmakta ve ameliyatın süresini kısaltmaktadır. Ameliyat esnasında kanamasızlığı sağlamak için turnike, adrenalin yada bipolar koter kullanılmaktadır. Turnike ve adrenalin uygulamalarında penis dokusunda İskemi ve Perfüzyon hasari olabileceği için turnike ve adrenalın mümkün olduğu kadar az kullanılmalıdır.

Hipospadiaslarda görülen penis eğriliklerinin düzeltilmesi.

Hipospadias ameliyatı esnasında peniste eğrilik varsa düzeltilmelir. Penis eğrilikleri korpus kavernozum üzerine transvers paralel kesiler yapılarak (ventral hot-dog kesileri) yada dorsal plikasyon ile düzeltilebilir. Ağır Proksimal Hipospadiaslarda ve ciddi eğriliği olan vakalarda iki seanslı yöntemler (Bracka) gerekili olabilmektedir.

Antibiyotik kullanımı

İdrar sonrası konulacak olgularda tek doz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı önerilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde ise kateter kaldığı müddetce 1. kuşak sefalosporin kullanılması önerilmektedir.

Spongioplasti

Üretra plağının her iki yanındaki Korpus spongiozum dokusunun etraftan serbestleştirilerek tek dikişle yeni oluşturulan idrar kanalının üzerinde birleştirilmesi üretraya önemli bir stabilizasyon kazandırmakta ve ameliyat sonrası komplikasyonları azaltmaktadır.

Deri altı flebi ile kaplama

Yeni idrar kanalı oluşturduktan sonra cilt altından bir flap getirilerek bu yeni kanalın üzerinin kaplanması fistül oluşum oranını ciddi olarak azaltmıştır.

İdrar sonrası/stent kullanımı

Özellikle Coronal, Penil ve Proksimal Hipospadiaslarda ameliyat sonrası silikon sonda ve çift bez kullanılması iyi sonuçlar vermiştir. Stent süresi distal olgularda yedi gün proksimal olgularda ise genellikle 10 gün civarındadır. Stente bağlı ağrı ve mesane spazmını gidermek için stent süresi boyunca parasetamol ,ibuprofen ve oksibutinin (0,2-0,4 mg/kg günlük doz da )verilebilir.

Pansuman

Tegaderm ve Sandviçh pansuman uygulamada son derece kullanışlı olmaktadır.

Hastanede yatış süresi

Kalp ya da benzeri hastalıkları olmayan Hipospadias ameliyatlarından sonra hastalar aynı gün taburcu edilirler. Hipospadias ameliyatı günübirlik cerrahidir.

Sonuç olarak Hipospadiaslarda ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında yapılacak tüm detaylara dikkat edilerek titiz davranılmalıdır. Ameliyat esnasında dokulara saygılı, titiz ve rekonstrüksiyon cerrahisi prensiplerine uyulursa başarı oranı daha yüksek olacaktır.

 

Op.Dr.Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı

slider

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Op.Dr. Muzaffer Zorlu | Antalya Sünnet ve Çocuk Cerrahisi Fener mahallesi Tekelioğlu Caddesi Filo apartmanı No:51 Daire:9 Muratpaşa, ANTALYA 0532 211 0537 | 0 242 242 4106 Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut

DMCA.com Protection Status

Muzaffer Zorlu - DoktorTakvimi.com