Skip to main content

Çocuklarda Apandisit

Çocuklarda apandisit, başlangıcında iştahsızlık, göbek etrafında başlayan ağrı, ateş ve kusma görülür.

Apandisit

Çocukluk çağında acil karın ameliyatlarına yol açan en sık neden apandisittir. Çocukluk çağında apandisit tanısı daha zor olduğundan % 20 apandisit vakasında tanı konduğunda perforasyon gelişmiş olur. Yüksek fibrinli diyetle beslenen toplumlarda apandisit daha az görülür.

Çocuklarda Apandisit nedenleri:

Apendiks çekum denen kalın bağırsağın başlangıç kısmına açılan kör uçla sonlanan bir bağırsak parçasıdır. Bu bağırsağın herhangi bir nedenle tıkanması sonucu apandisit olur. Apendiksin tıkanması sonucu lümeninde basınç artmaya başlar ve apendiks şişmeye başlar. Basınç kan basıncından fazla olmaya başlayınca önce venler sonra arterler tıkanmaya başlar. Apandiks duvarında ödem, ülser ve perforasyon gelişir. Apendiks içindeki iltihaplı muhteva karın içine yayılır.

Apendiksin tıkanmasına en sık fekalomlar yol açar. Ayrıca viral ve bakteriyal enfeksiyonlar apendiks etrafındaki lenf bezlerini büyüterek lümenin tıkanmasına yol açabilirler. Kistik fibrozis, yabancı cisimler, karsinoid tümörler, immün yetmezlik te apandisite sebep olabilirler.

Apandisitte ailesel yatkınlık olduğu da gözlenmiştir.

Çocuklarda ApandisitApandisit tanısı:

Başlangıçta iştahsızlık, göbek etrafında başlayan ağrı, ateş ve kusma görülür. Apendiksteki enflamasyon serozaya (dış duvara) ulaşınca karın ağrısı göbek etrafından sağ alt tarafa geçer. Bu arada karın ağrısı gittikçe artar. Apendiks perfore olunca apendiksteki basınç azaldığından ağrı geçici olarak azalır. Fakat iltihap tüm karın içine yayılınca yaygın karın ağrısı ve hassasiyet ortaya çıkar. Bu duruma tahta karın denir. Bulantı, kusma ve ateş artar. İshal olabilir.

Apandisitte fizik muayene:

Apandisitli bir çocuk yürürken karın ağrısını rahatlatmak için hafif sağa ve öne doğru eğik yürür.

Karın muayenesinde sağ alt tarafa basınca ağrı ve hassasiyet olur. Perforasyondan sonra tahta karın denilen yaygın hassasiyet ve sertlik ortaya çıkar.

Sağ alt tarafta karın ağrısı, iştahsızlık, kusma ve ateşli bir çocukta yüksek ihtimalle apandisit vardır.

Laboratuvar incelemeler:

Kan tahlilinde lökositlerde artma görülür

Karın grafisinde sağ alt kadranda gaz birikimi, fekalom tespit edilir.

Batın ultrasonografisinde apandisit teşhisi %95 üzerinde doğru olarak tespit edilir

Ayırıcı tanı:

İdrar yolu enfeksiyonu, over patolojileri, bağırsak enfeksiyonları, ishal, kron, ülseratif kolit, böbrek taşları, mezenter lenfadenit, lösemi, mekkel divertikülü ve üst solunum yolu hastalıkları düşünülmelidir.

Tedavi

Cerrahi olarak apendiksin çıkarılmasıdır.

Laparaskopik olarak apendiksi çıkarmak daha ağrısızdır. Hastanede kalış süresi daha kısadır.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Zorlu Antalya’da apandisitte laparoskopik olarakapendektomi tedavisini yapmaktadır.

Önemli Not: Anneler, babalar karın ağrısı olan çocuklarınıza, doktorunuz görmeden kesinlikle ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç vermeyiniz. Apandisit tanısını geciktirerek perforasyona (apandisitin patlamasına) neden olabilirsiniz.

çocuklarda apandisit

slider

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir